Условия за ползване


ДАТЕКС ООД, гр. София предоставя достъп до своята интернет страница go.bgmaps.com.

ДАТЕКС ООД си запазва правото за промяна и актуализация на информацията предоставяна от тази услуга или да модифицира и/или прекъсне временно или постоянно цялата или част от услугата.

Потребителят може да използва съдържанието единствено до степента, в която това използване се прави автоматично посредством браузера на потребителя, като част от личното ползване на интернет страницата от страна на потребителя. Потребителят се съгласява да не модифицира, прехвърля, продава или по друг начин експлоатира с търговска цел която и да е част от съдържанието или да нарушава търговските марки или марки за услуги.

Потребителят приема, че използването на интернет страницата е изцяло на негов собствен риск. Всички услуги, съдържанието и интернет страницата се предоставят "във вида, в който са", без гаранция от какъвто и да е вид.

Като използва настоящата интернет страница потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите условия.

google-analytics