Помощ


 1. Търси улица/адрес

  Въвеждате името на улицата и търсения номер, като ги разделяте с интервал.
  пример:
  София
  шипка 6
  Може да търсите само по име или част от име на улица.
  При условие, че има повече резутати, те ще бъдат показани в списък.
 2. Търси селище

  Населено място може да се търси по име, част от име или по пощенски код.
  При условие, че има повече резутати, те ще бъдат показани в списък.
  При търсене по пощенски код е необходимо да се попълни само полето с пощенския код.
 3. Работа с карта

  Когато намерите адрес или населено място, резултатът се показва на картата, като червеното кръгче маркира позицията.
  Чрез стрелките под картата може се движите в съответната посока.
  и променят мащаба на карта - е приближаване, а - отдалечаване.
  Линкът над картата е описанието на намереното място. Чрез него се връщате нa червеното кръгче.
  Линкът "Повече информация" дава подробно описание на населеното място, където попада червеното кръгче.
  От "Настройки" може да промените размерите на картата.
 4. Най-близки обекти

  От линка под картата "Най-близки обекти" може да покажете най-близките 3 обекта до червеното кръгче от избрана от вас категория.
google-analytics